20. apr. 2009

Hva står FrP for?

Internasjonal rådgiver i FrP har i dag en kommentar i Dagsavisen om bistand til og solidaritet med land i Afrika. Hun harselerer over at den norske bistandsministeren visstnok lo av Mugabes vitser når han for kort tid siden var på besøk i Zimbabwe. Poenget til FrP er likevel å argumentere for hvor dårlig norsk bistand er og at den derfor bør kuttes ut. Det er klart at det alltid finnes forbedringspotensial, også i norsk bistandspolitikk. Men det som er gjennomgående i kommentaren er kun kritikk. FrP sier ikke noe hva de mener bør gjøres. Nå behøver man ikke være professor i hukommelse for å huske at FrP sin politikk er kutt i bistand. I stedet for å bedre den hjelpen som gis så skal den kuttes. I stedet for å snakke med alle parter i en vanskelig situasjon så skal dialogen kuttes. Ingen konflikter ville vært løst hvis man ikke snakket med alle involverte parter. Det FrP ikke skjønner er at man også må snakke med de som står for volden i en konflikt. Det er ikke slik at man sitter og ler av hverandres vitser på diplomatiske møter. Norge og andre land benytter anledningen til å fortelle om hva vi mener er feil og hva som må gjøres. Det stilles betingelser for bistandshjelp i slike situasjoner.

En kuriositet i denne sammenheng er at FrP selv mottok økonomisk støtte fra et land i Afrika i 1973. På dette tidspunktet hette partiet Anders Lange parti og deres uttalte internasjonale politikk var at alle som går inn for svart flertallsstyre i Sør Afrika er forrædere av den hvite rase. Det var apartheidstyret i Sør Afrika som stod for den økonomiske støtten til FrP dette året. Det er enda godt ikke FrP sitter med flertall og kunne gjengitt givergleden til andre rasistiske styrer rundt om i verden.

1973 var også første året Anders Lange parti stilte til valg ved Stortingsvalget, med den ikke ukjente Carl I. Hagen på listas andre plass i Oslo. Carl I. Hagen er ikke et moderne FrP fenomen. Han var med fra begynnelsen. FrP sin strategi har alltid vært å angripe små og utsatte grupper i samfunnet. Småbarnsmødre som bare snylter på staten og innvandrere har alltid vært yndede målskiver for FrP sin politikk. Har egentlig så mye endret seg siden 70-tallet? Innvadringspolitiske talsmann i FrP Per-Willy Amundsen bekrefter at utviklingen i FrP har vært svært liten. I Aftenposten sier talsmannen at innvandringen til Norge vil ha større konsekvenser for Norge enn den såkalte klimakrisen eller finanskrisen. Dette er kunnskapsløst og så nærme rasisme det går an å komme uten å være superrasist. Norge trenger for eksempel mer arbeidskraft i fremtiden, enn det vi er i stand til å produsere selv. Denne arbeidskraften kommer ikke med storken. Den kommer fra andre land.

Mye tyder på at FrP vil fortsette å angripe utsatte grupper i samfunnet. FrP står for fremmedfryktpartiet. I stedet for å ha en politikk for folk flest vil FrP bruke politikken til å få folk flest til å angripe små og utsatte grupper i samfunnet.

1 kommentar:

NatalieMilde sa...

flott skrevet, argumentert, og nyttig for en fersk auf-er:)

Ps, du bør fikse sånn at alle kan kommentere på bloggen din, og ikke bare folk med google konto og openID.

www.bakfasaden.blogg.no